tokiOni tokidoki Onitsuka PlanB PlanB_blog PlanB_AV MLC MLC_AV MLC_V --->> ∀∃∅∧∞